(KShS) Qondagi elekrolitlar va gazlar miqdori aniqlash

Markazimizda viloyatimizning sanoqli klinikalarida amalga oshiriladigan «Qondagi elekrolitlar va gazlar miqdorining (KShS) aniqlash» ushbu tekshiruv orqali organizmdagi barcha o‘zgarishlarga o‘z vaqtida to‘g‘ri tashxis qo‘yib, davolash samaradorligini oshirish mumkin.