Uyqu arteriyalarini stentlash

Markazimizda amalga oshiriladigan yuqori texnologik jarroxlik turlaridan biri – Uyqu arteriyalarini stentlash