Bachadon arteriasi embolizatsiyasi

Markazimizda amalga oshiriladigan yuqori texnologik jarroxlik turlaridan biri – Bachadon arteriyasi embolizatsiyasi